Email again:

Lokalizacja

Przesuń kursor i zaznacz lokalizację na mapie. Lokalizuj automatycznie
 Pierwsza obserwacja 
Czy udało Ci się znaleźć pierwiosnki lekarskie?
Czy pierwiosnki lekarskie kwitną w tym miejscu?
Ile pierwiosnków lekarskich udało Ci się znaleźć?
Bardziej szczegółowa obserwacja roślin

Jak go sprawdzić?

Typ rośliny

Przyjrzyj się 100 roślinom. Jeśli jest ich mniej, po prostu obejrzyj wszystkie.

0

Zdjęcia

Prześlij max. 3 zdjęcia miejsca obserwacji oraz zbliżenie obserwowanych gatunków roślin.
 Informacje o Tobie 

Aby dokończyć obserwację i móc śledzić na bieżąco wyniki wszystkich obserwacji, wpisz informacje o sobie.

Write a field title here