Email again:

Poloha

Posuňte ukazovateľ polohy a označte svoju polohu na mape. Lokalizujte automaticky
Prvé pozorovanie
Našli ste prvosienky jarné?
Kvitnú tu prvosienky jarné?
Koľko prvosienok jarných tu vidíte?
Konkrétnejšie pozorovanie rastliny

Ako pozorovať?

Typ rastliny

Musíte pozorovať 100 rastlín. Ak je rastlín menej, pozorujte ich všetky. S-typ má viditeľných iba tyčinky (päť peľníc). L-typ. L-typ má viditeľnú iba jednu bodku (blizna).

0

Fotografie

Nahrajte najviac tri fotografie lokality (miesta) pozorovania a detailný záber pozorovaného rastlinného druhu.
Informácie o Vás

Ak chcete dokončiť pozorovanie a udržať si prehľad o výsledkoch pozorovania Prvosienok jarných, vyplňte informácie o sebe.

Write a field title here