В търсене на лечебна иглика

Наблюдение

Тук можете да прочетете за предишните резултати от кампанията

Отворено за партньори от цяла Европа!

Отидете сред природата, намерете лечебна иглика, погледнете във вътрешността на цветето и споделете откритото!

Наблюдение

1 788

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА НАБЛЮДЕНИЯТА

154 350

БРОЙ НАБЛЮДАВАНИ ЦВЕТЯ

2 895

СНИМКИ ОТ УЧАСТНИЦИ

Защо изучаваме лечебната иглика?

Чрез колективно събиране на информация за лечебната иглика можем да научим повече за състоянието на това тревисто растение и свързаните с него видове.

Научете повече

#lookingforcowslips

Станете част от кампанията за лечебна иглика и напишете #cowslips и #lookingforcowslips в публикацията си.