Инструкции

Как да направите наблюдение

За наблюдението са необходими около 30 минути, като се препоръчва (когато е възможно) да бъдат прегледани цветовете на 100 растения. Направете го със собствено темпо, дишайте свеж въздух и дайте приноса си за научните изследвания.

Отидете сред природата

Вземете смартфон или таблет с достъп до интернет или разпечатайте на хартия формуляра за наблюдение

Намерете лечебна иглика

Лечебната иглика се среща най-често в затревени площи, по краищата на горите, по горски и планински ливади и пасища, край пътя

След наблюдението попълнете онлайн формуляра

Попълнете формуляра за наблюдения онлайн.

Забавлявайте се!

Направете снимки на себе си и цветята. Споделете в социалните мрежи

Наблюдение с разпечатан формуляр

За да направите наблюдение на хартия, ще ви трябват разпечатаният формуляр за наблюдение, химикал/молив и камера. Когато приключите, изпратете резултатите на www.cowslip.science.


Не забравяйте!

  • Отбележете конкретното местоположение, като можете за целта да кликнете върху „Автоматично локализиране“. Тази информация ще се използва от екипа по проучването за допълнителен анализ на данни.

  • Не забравяйте да направите снимки на лечебната иглика.

  • Няма нужда да късате цветето – просто погледнете в него.

  • С цел осигуряване на безопасността, по време на наблюденията спазвайте местните препоръки във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19.

Видео

Как да разпознаем лечебната иглика ?

Лечебната иглика (Primula veris) е пролетно цвете. Тя е многогодишно растение, което означава, че едно растение ще израсне и цъфти на същото място в продължение на много години. На вид може да бъде сбъркана с крилатолистната (висока) иглика (Primula elatior) и обикновената иглика (Primula vulgaris). Различните видовете от род Иглика (Primula) могат също лесно да се кръстосват. Когато провеждате наблюдението си, следете за лечебната иглика!

Как изглежда лечебната иглика?

Лечебната иглика е тревисто растение със средна височина от 10 до 30 см. Листата му са продълговати и на дължина стигат до 20 см. Едно растение може да разполага с няколко стъбла. Цветовете на лечебната иглика наподобяват дълбоки наклонени надолу жълти камбанки с оранжеви точки. Клъстерите от едновременно цъфтящи цветове стигат от 5 до 16 на едно място, обикновено всички насочени в една посока.

Разграничаване на лечебната иглика от други подобни видове?

В сравнение с крилатолистната иглика (Primula vulgaris), цветята на лечебната иглика са по-малки, цветът им е яркожълт и във вътрешността си имат оранжеви точки. Цветовете на крилатолистната иглика обикновено са по-големи и с по-бледожълт цвят. Цветовете на лечебната иглика са с формата на камбанки, докато тези на крилатолистната са по-отворени. Обикновената иглика е с по-късо стъбло, а цветовете ѝ са с много бледожълт, розов, розово-лилав, а понякога дори бял цвят. Повечето видове иглика се срещат често в домашните градини и могат лесно да се размножават извън тях. Цветовете им могат да са с различни багри, като например пурпурен, червен, оранжев и розов. В природата лечебната иглика се среща само с яркожълт цвят.

Лечебната иглика е един от предвестниците на пролетта. В зависимост от региона и атмосферното време тя обикновено започва да цъфти от февруари в продължение на около две седмици. В по-студен климат или в по-високите части на планините разцъфването може да започне по-късно и да продължи до средата на юли. На по-топли места началото на разцъфването може да е още през април.

Къде вирее лечебната иглика?

Лечебната иглика е често срещана в Европа, като в червения списък е в графата „най-малко застрашени“. Поради загубата на местообитанията ѝ обаче популацията ѝ намалява. Лечебната иглика предпочита сухи или умерено влажни варовити почви, но може да се среща и в по-киселинни почви. Лечебната иглика може да се открие в нормално поддържани затревени площи, паркове, ливади, пасища, както и на места на преход между гори и затревени площи, например – горски поляни, храсталаци и в околностите на гори. Тя предпочита слънчевото разположение.