Instruktion

Hur gör man en observation?

Det tar cirka 30 minuter att göra en observation och om det är möjligt, bör man observera blommor på 100 växter. Ta dig tid att vara ute i naturen och njuta, andas frisk luft och hjälp botanikerna i deras arbete.

Gå ut i naturen

Ta med dig din smartphone/platta om den har internetanslutning eller frågeformulär och kamera.

Hitta gullvivor

Gullvivor hittar du i ängsmarker, i skogsbryn och i vägkanter.

Observera och fyll i frågeformulären

Skicka in all nödvändig information via frågeformuläret som finns här på sidan.

Var nöjd för din insats!

Tag bilder på dig själv och gullvivor och dela dem på sociala medier.

Observationer på pappersfrågeformulär

Om du inte har möjlighet att göra observationen med en smartphone, kan du skriva ut frågeformulären och ta med dig den. Den kan du använda senare när du matar in uppgifterna på hemsidan. Ladda ned frågeformulär till utskrift.


Kom ihåg!

●   Försök att pricka in positionen på platsen där du observerat gullvivorna så precist som möjligt så botanikerna kan senare komma tillbaka.

●   Glöm inte att ta bilder av platsen där gullvivorna växer.

●   Du ska inte förstöra växterna för att göra observationerna. Var försiktig om vår natur.

Videoklipp

Hur känner man igen en gullviva?

Gullviva (Primula veris) är en ört som blommar på våren. Den är flerårig, det vill säga att den enskilda växter kan leva och blomma många år på samme ställe. Gullvivan är en av vårens första växter – den börjar blomma i tidig vår och blomningen varar vanligtvis ett par veckor. Blir det kallt väder kan blomningen skjutas upp till senare på säsongen. 

Gullviva är en ört med en höjd på mellan 10 och 30 cm. Den har ljust gröna avlånga, upp till 20 cm långa blad och en individ kan ha en eller fler stjälkar. I toppen av stjälken ses smörgula blommor med orange prickar. Blommorna hänger nedåt och är klockformade och det sitter oftast mellan 5 och 16 blommor i en gruppvist vänd blomställning. 

Det finns olika växtarter som liknar gullviva, till exempel jordviva (Primula vulgaris), lundviva (Primula elatior) och hybrider som har uppstått mellan olika primulaarter. Flera av dessa kan vara utplanterade trädgårdsväxter. När du gör din observation måste du vara säker på at växten är en gullviva! 

Hur skiljer man gullvivan från andra liknande arter? 

Blommorna på en gullviva är mindre än de på en lundviva; de är smörgula och inne i blomman ser man små röda prickar. Blommorna på en lundviva är för det mesta större och blekgula i färgen. I Sverige förekommer lundviva bara i det vilda i Skåne. Gullvivans blommor är klockformade, medan blommorna på lundviva är mer öppna. Jordviva har kort stjälk och blommorna är mycket blekgula eller till och med vita. Den förekommer inte i det vilda i Sverige men kan ha planterats ut som trädgårdsväxt. Vivorna finns även i stor utsträckning som trädgårdsväxter varifrån de lätt sprider sig till naturen. Dessa har gärna blommor i olika kulörer, lila, röd, orange och rosa. I naturen har gullviva uteslutande smörgula blommor 

Var växer gullviva?

Gullviva är ganska utbredd i Europa, och det är mest sannolikt att du hittar den i gräsbeväxta områden. Gullviva vill helst ha en torr eller moderat fuktig kalkrik jord som ofta hittas i kustnära områden. Den finns fram för allt i betesmarker och i gräsmattan, i parker, i skogsbryn och i vägkanter där den generellt föredrar soligare platser.