Potragu za jagorčevinom organizuje Univerzitet Tartu u saradnji sa brojnim partnerima širom Evrope.

Ko smo mi?


Tsipe Aavik 
tsipe.aavik@ut.ee

Marianne Kaldra
marianne.kaldra@ut.ee

Iris Reinula
iris.reinula@ut.ee

Potrebna vam je pomoć?

Za više informacija i pomoć pošaljite e-poruku na: info@cowslip.science

Mediji i štampa

Kertu Hool

Specijalista za komunikacije 

kertu.hool@ut.ee 
(+372) 5524 782