Kampaň pozorovania prvosienok organizuje Univerzita v Tartu a mnoho partnerov z celej Európy.

Kto sme?


Tsipe Aavik 
tsipe.aavik@ut.ee

Marianne Kaldra
marianne.kaldra@ut.ee

Iris Reinula
iris.reinula@ut.ee

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií a pomoc zašlite email na: info@cowslip.science

Médiá a tlač

Kertu Hool

Špecialista na komunikáciu kertu.hool@ut.ee 
(+372) 5524 782