Универзитетот Тарту и многу партнери од цела Европа ја организираат кампањата за набљудување пролетни јаглики.

Кои сме ние?

Ципе Аавик
tsipe.aavik@ut.ee

Маријанне Калдра
marianne.kaldra@ut.ee

Ирис Реинула
iris.reinula@ut.ee

Ви треба помош?

За повеќе информации и помош, испратете е-пошта на: info@cowslip.science

Медиуми и печат

Керту Хоол

Специјалист за комуникација kertu.hool@ut.ee 
(+372) 5524 782