Enne uue ja viimase vaatluste hooaja algust, räägime läbi, kuidas teadus üldse sünnib ja mitu vahepeatust enne eesmärgini jõudmist tuleb läbida. Selle ilmestamiseks on äsja valminud animatsioon „Teadustöö stardist finišini“, mis seletab lahti teaduse tegemise protsessi.
Animatsiooni joonistas Joonmeedia, rahastas Eesti Teadusagentuur.